heelal-l2.gif

Doel

 

Doel van de Cursussen 

Door ons open te stellen en onze aandacht te richten op onze innerlijke wereld kan deze zich aan ons openbaren. We leren dan contact te maken met onze eigen ziel. Door de inzichten en bewustwordingenen die dan ontstaan gaan we  ontdekken wie we werkelijk zijn. De blokkades en andere beperkingen zullen stap voor stap oplossen door onze liefde voor onszelf. 

Onze creativiteit kan zich ontwikkelen, we ontdekken nieuwe werelden in onszelf. We worden bewust van talenten die steeds diep in ons verborgen waren. Het zal onze waarheid  worden omdat we dat voelen, zien en begrijpen. We leren vanuit het bewustzijn te leven waardoor we neutraal zijn en vanuit liefde kunnen kijken. In de helderheid van het bewustzijn zal veel  duidelijk worden. Het zal alles van ons vragen maar zo de moeite waard blijken te zijn. Door de liefde voor onszelf zullen we leren contact te maken met de Bron in ons. We zullen de diepste diepten van het leven leren begrijpen en ons het hoogste bewustzijn op aarde eigen kunnen maken. De parel van het bewustzijn, het Christus bewustzijn. Het is volledig mens worden en de betekenis ervan leren begrijpen. Het is terugkeren naar de bron in ons, onze natuurlijke staat.  Het is niet meer geloven, maar weten.

“ Liefde voor jezelf is het ontwikkelen van je eigen mogelijkheden ”